messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บริการข้อมูล
facebook
อบต.โคกกลาง

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้679
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)15,535
ทั้งหมด 50,651

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกกลาง[21 มีนาคม 2567]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ[20 มีนาคม 2567]
โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
ระงับเหตุไฟไหม้ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5[18 ธันวาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายไกรลาศ ทองทวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง
นายไกรลาศ ทองทวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลาง

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ